en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2005

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.05. 5 458  11 
03.05. 13 439  23 
04.05. 17 589  14 
05.05. 11 764 
06.05. 13 081  35 
09.05. 21 109  28 
10.05. 32 765  14 
11.05. 10 491  46 
12.05. 15 113  28 
13.05. 6 606  25 
16.05. 49 249  10 
17.05. 121 241  19 
18.05. 90 418  25 
19.05. 21 459  24 
20.05. 24 513  21 
23.05. 6 764  11 
24.05. 14 578  24 
25.05. 3 738  56 
26.05. 26 325  34 
27.05. 12 394  16 
30.05. 16 005 
31.05. 6 412  22 
Priemer 24 569  23 
Spolu 540 511  495 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období