en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2005

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.06. 12 281  20 
02.06. 3 742  34 
03.06. 29 310  21 
06.06. 7 823  17 
07.06. 14 442  24 
08.06. 8 273  15 
09.06. 25 389  32 
10.06. 35 732  33 
13.06. 7 505  17 
14.06. 43 173  37 
15.06. 11 176  12 
16.06. 120 293  17 
17.06. 11 775  16 
20.06. 106 575  29 
21.06. 13 593  22 
22.06. 2 798  31 
23.06. 24 573  11 
24.06. 32 176  954 
27.06. 9 009  43 
28.06. 12 042  15 
29.06. 5 591  29 
30.06. 24 645  10 
Priemer 25 542  65 
Spolu 561 916  1 439 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období