en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2005

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.07. 18 022 
04.07. 18 889  16 
06.07. 16 862  11 
07.07. 6 717  23 
08.07. 29 719  28 
11.07. 33 699  67 
12.07. 16 805  41 
13.07. 4 871  26 
14.07. 47 336  25 
15.07. 12 198 
18.07. 128 006  64 
19.07. 84 760  34 
20.07. 14 802  71 
21.07. 21 728  17 
22.07. 19 608  13 
25.07. 11 076  35 
26.07. 20 654  17 
27.07. 9 626  24 
28.07. 3 452 
29.07. 10 625  16 
Priemer 26 473  28 
Spolu 529 455  552 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období