en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2005

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.08. 10 557  34 
02.08. 8 268  31 
03.08. 3 891  23 
04.08. 17 078  18 
05.08. 6 713  10 
08.08. 12 427  22 
09.08. 10 735  24 
10.08. 17 599  11 
11.08. 23 678  18 
12.08. 14 283  32 
15.08. 49 615  71 
16.08. 112 771  43 
17.08. 7 560  23 
18.08. 21 720  33 
19.08. 87 089  37 
22.08. 21 670  16 
23.08. 13 355  23 
24.08. 13 284  29 
25.08. 13 662  21 
26.08. 25 924  11 
30.08. 14 104  18 
31.08. 24 271 
Priemer 24 102  25 
Spolu 530 254  557 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období