en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2005

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.09. 5 061  42 
05.09. 11 964  16 
06.09. 6 278  18 
07.09. 8 465  35 
08.09. 3 672  14 
09.09. 21 893  28 
12.09. 8 341  43 
13.09. 45 775  30 
14.09. 22 042  39 
16.09. 23 503  12 
19.09. 205 077  56 
20.09. 15 644  14 
21.09. 4 921  42 
22.09. 12 332  42 
23.09. 20 253  20 
26.09. 33 372  11 
27.09. 6 532  23 
28.09. 8 311  23 
29.09. 11 792 
30.09. 9 895  20 
Priemer 24 256  27 
Spolu 485 123  537 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období