en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2005

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
03.10. 5 060  12 
04.10. 22 809  12 
05.10. 5 624  39 
06.10. 7 866  31 
07.10. 15 339  18 
10.10. 20 129  33 
11.10. 26 101  31 
12.10. 8 588  31 
13.10. 3 724  28 
14.10. 12 015  23 
17.10. 47 535  18 
18.10. 205 317  24 
19.10. 14 285  63 
20.10. 15 755  29 
21.10. 21 736  17 
24.10. 15 397  43 
25.10. 8 367  59 
26.10. 19 754  26 
27.10. 12 147  22 
28.10. 20 671  11 
31.10. 12 461 
Priemer 24 794  27 
Spolu 520 680  577 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období