en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2005

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.11. 4 794  30 
03.11. 11 159  21 
04.11. 22 883  25 
07.11. 5 069  26 
08.11. 7 816  22 
09.11. 4 137  17 
10.11. 36 370  32 
11.11. 16 091  27 
14.11. 46 939  57 
15.11. 8 238  14 
16.11. 120 891  17 
18.11. 105 062  33 
21.11. 16 223  48 
22.11. 6 063  30 
23.11. 7 157  15 
24.11. 18 122  12 
25.11. 38 583  70 
28.11. 23 373  23 
29.11. 5 886  32 
30.11. 7 717  31 
Priemer 25 629  29 
Spolu 512 573  582 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období