en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2005

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.12. 8 356  32 
02.12. 20 615  70 
05.12. 10 559  22 
06.12. 5 407  13 
07.12. 9 888  21 
08.12. 10 354  14 
09.12. 22 406  157 
12.12. 9 103  25 
13.12. 5 536  50 
14.12. 41 485  30 
15.12. 21 326  11 
16.12. 198 220  31 
19.12. 16 801  16 
20.12. 11 787  13 
21.12. 13 778  28 
22.12. 12 263  35 
23.12. 19 200  31 
27.12. 15 063  28 
28.12. 6 000  10 
29.12. 9 870  25 
30.12. 8 681  18 
Priemer 22 700  32 
Spolu 476 698  680 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období