en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2006

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.01. 5 953  10 
03.01. 8 879  17 
04.01. 16 278  19 
05.01. 8 017  34 
09.01. 22 334  25 
10.01. 32 867  23 
11.01. 8 799  16 
12.01. 3 331  14 
13.01. 17 727  21 
16.01. 48 134  14 
17.01. 125 191  26 
18.01. 83 226  25 
19.01. 30 393 
20.01. 22 084  24 
23.01. 8 013  25 
24.01. 4 623  27 
25.01. 8 718  14 
26.01. 21 123  25 
27.01. 11 451  13 
30.01. 9 490  44 
31.01. 4 536  11 
Priemer 23 865  21 
Spolu 501 167  435 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období