en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2006

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
03.04. 8 147 
04.04. 18 317  10 
05.04. 8 885  41 
06.04. 7 052  18 
07.04. 3 545  12 
10.04. 31 421  20 
11.04. 14 032  15 
12.04. 4 888  46 
13.04. 65 197  294 
18.04. 21 368  19 
19.04. 214 507  59 
20.04. 17 788  29 
21.04. 8 178  19 
24.04. 6 557  10 
25.04. 8 850  22 
26.04. 19 718  15 
27.04. 7 643  19 
28.04. 22 744 
Priemer 27 158  37 
Spolu 488 837  665 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období