en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2006

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.05. 16 175  11 
03.05. 10 456  18 
04.05. 23 141  16 
05.05. 10 310  18 
09.05. 8 450  12 
10.05. 22 142  26 
11.05. 17 383  20 
12.05. 33 554  40 
15.05. 53 053  17 
16.05. 122 076  28 
17.05. 21 534  24 
18.05. 78 911  35 
19.05. 18 367  12 
22.05. 11 506  18 
23.05. 3 997  26 
24.05. 25 030  15 
25.05. 20 417  21 
26.05. 18 715  13 
29.05. 10 043  17 
30.05. 8 033  22 
31.05. 9 395  21 
Priemer 25 842  20 
Spolu 542 688  430 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období