en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2006

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.06. 7 152  19 
02.06. 16 514  36 
05.06. 4 223  15 
06.06. 8 245  18 
07.06. 9 158  26 
08.06. 8 424  17 
09.06. 25 875  24 
12.06. 4 423  25 
13.06. 8 586  47 
14.06. 67 137  37 
15.06. 27 367  20 
16.06. 119 836  16 
19.06. 99 482  24 
20.06. 10 634  32 
21.06. 6 925  22 
22.06. 10 057  27 
23.06. 29 237  19 
26.06. 10 984  13 
27.06. 10 229  44 
28.06. 3 463  12 
29.06. 9 171  15 
30.06. 12 662  12 
Priemer 23 172  24 
Spolu 509 784  520 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období