en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2006

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
03.07. 9 507  16 
04.07. 20 336  14 
06.07. 8 120  17 
07.07. 8 113  16 
10.07. 6 963  20 
11.07. 25 610  38 
12.07. 22 892  19 
13.07. 25 683  19 
14.07. 15 229  11 
17.07. 53 164  25 
18.07. 206 112  16 
19.07. 12 694  31 
20.07. 8 393  48 
21.07. 9 538  10 
24.07. 3 465  18 
25.07. 10 868  19 
26.07. 3 780  15 
27.07. 20 215  19 
28.07. 13 188  14 
31.07. 5 640  11 
Priemer 24 476  20 
Spolu 489 510  396 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období