en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2006

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.11. 11 610  20 
03.11. 24 454  10 
06.11. 4 797  42 
07.11. 6 465  16 
08.11. 12 344  14 
09.11. 28 295 
10.11. 28 016  27 
13.11. 5 702  31 
14.11. 61 170  15 
15.11. 16 817  13 
16.11. 138 836  42 
20.11. 94 719  33 
21.11. 9 952  21 
22.11. 27 539  32 
23.11. 20 542  28 
24.11. 21 293 
27.11. 11 345  14 
28.11. 2 640  12 
29.11. 6 516  32 
30.11. 9 024  27 
Priemer 27 104  22 
Spolu 542 076  443 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období