en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2007

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.03. 5 984  17 
02.03. 9 858  10 
05.03. 4 507  54 
06.03. 6 351  31 
07.03. 17 835  17 
08.03. 8 737  22 
09.03. 60 846  50 
12.03. 21 792  20 
13.03. 2 709  20 
14.03. 30 247  66 
15.03. 15 253  25 
16.03. 136 550  12 
19.03. 106 749  20 
20.03. 12 214  16 
21.03. 6 997  14 
22.03. 10 491  20 
23.03. 8 228  20 
26.03. 29 827  45 
27.03. 8 523  11 
28.03. 2 909  14 
29.03. 9 267 
30.03. 8 250 
Priemer 23 824  24 
Spolu 524 124  520 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období