en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2007

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.04. 3 441  35 
03.04. 11 740  27 
04.04. 7 200  22 
05.04. 20 246  50 
10.04. 29 613  14 
11.04. 8 273  39 
12.04. 49 018  58 
13.04. 35 381  40 
16.04. 17 723  79 
17.04. 148 710  49 
18.04. 85 101  65 
19.04. 5 907  52 
20.04. 46 299  25 
23.04. 21 777  26 
24.04. 4 997  26 
25.04. 11 356  44 
26.04. 28 877  16 
27.04. 6 835  33 
30.04. 18 815 
Priemer 29 543  37 
Spolu 561 309  707 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období