en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2007

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.05. 2 828  12 
03.05. 12 427  82 
04.05. 19 362  26 
07.05. 17 409  24 
09.05. 5 463  29 
10.05. 23 465  23 
11.05. 48 059  45 
14.05. 50 685  24 
15.05. 15 244  19 
16.05. 128 260  35 
17.05. 16 824  19 
18.05. 93 337  43 
21.05. 16 136  19 
22.05. 15 528  35 
23.05. 2 399  25 
24.05. 10 069  31 
25.05. 24 494 
28.05. 15 899  11 
29.05. 5 326  17 
30.05. 9 152  11 
31.05. 7 075  21 
Priemer 25 688  27 
Spolu 539 441  558 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období