en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2007

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.06. 5 911  26 
04.06. 18 354  11 
05.06. 8 563  24 
06.06. 1 939  23 
07.06. 7 313  109 
08.06. 3 936  23 
11.06. 22 149  39 
12.06. 6 214  32 
13.06. 59 717  22 
14.06. 42 442 
15.06. 14 433  15 
18.06. 138 766  12 
19.06. 97 303  17 
20.06. 12 396  17 
21.06. 11 715  14 
22.06. 9 647  14 
25.06. 7 626  26 
26.06. 28 158  28 
27.06. 3 339  18 
28.06. 7 823  37 
29.06. 22 832  19 
Priemer 25 266  25 
Spolu 530 576  531 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období