en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2007

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.07. 7 168 
03.07. 5 871  16 
04.07. 22 067  16 
06.07. 7 740  27 
09.07. 2 440  11 
10.07. 31 671  18 
11.07. 6 573  46 
12.07. 60 820  14 
13.07. 40 360  29 
16.07. 8 266  24 
17.07. 139 067  12 
18.07. 87 481  24 
19.07. 12 495  18 
20.07. 11 992  19 
23.07. 3 495  27 
24.07. 58 467  12 
25.07. 24 999  14 
26.07. 22 448 
27.07. 11 726  29 
30.07. 33 063  10 
31.07. 6 555  51 
Priemer 28 798  21 
Spolu 604 764  431 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období