en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2007

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.11. 17 169 
05.11. 9 293  13 
06.11. 5 912  18 
07.11. 7 186  19 
08.11. 12 886  30 
09.11. 19 516  23 
12.11. 4 127  19 
13.11. 24 444  44 
14.11. 100 295  77 
15.11. 28 340  12 
16.11. 132 407  19 
19.11. 24 856  51 
20.11. 89 098  46 
21.11. 15 432  48 
22.11. 11 291  10 
23.11. 4 529  23 
26.11. 30 067  17 
27.11. 6 124  66 
28.11. 9 330  23 
29.11. 11 792  20 
30.11. 26 751  13 
Priemer 28 135  28 
Spolu 590 845  597 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období