en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2007

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
03.12. 8 174  20 
04.12. 18 965  19 
05.12. 8 912  40 
06.12. 8 452  38 
07.12. 3 823  27 
10.12. 23 887  16 
11.12. 9 438  25 
12.12. 77 017  30 
13.12. 36 814  32 
14.12. 22 306  60 
17.12. 31 272  90 
18.12. 220 217  39 
19.12. 24 003  38 
20.12. 9 043  37 
21.12. 14 630  29 
27.12. 24 130  35 
28.12. 35 669  16 
31.12. 6 420  48 
Priemer 32 398  36 
Spolu 583 172  639 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období