en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2008

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.02. 10 598  39 
04.02. 3 815  13 
05.02. 16 070  20 
06.02. 8 045  14 
07.02. 13 360  23 
08.02. 11 343  17 
11.02. 3 179  64 
12.02. 7 977  20 
13.02. 7 774  32 
14.02. 108 496  11 
15.02. 51 959  24 
18.02. 225 223  67 
19.02. 18 183  36 
20.02. 8 039  18 
21.02. 11 905  23 
22.02. 12 106  16 
25.02. 5 737  19 
26.02. 19 574  23 
27.02. 3 234  14 
28.02. 13 000  13 
29.02. 12 956  17 
Priemer 27 265  25 
Spolu 572 573  523 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období