en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2008

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
03.03. 25 935  16 
04.03. 17 254  13 
05.03. 2 895  11 
06.03. 8 235  13 
07.03. 10 495  12 
10.03. 8 850  21 
11.03. 15 674  26 
12.03. 66 037  23 
13.03. 29 551  28 
14.03. 23 273  27 
17.03. 103 797  15 
18.03. 173 718  21 
19.03. 10 329  29 
20.03. 15 425  19 
25.03. 9 617  30 
26.03. 19 922  21 
27.03. 11 134  21 
28.03. 35 067  29 
31.03. 3 659  22 
Priemer 31 098  21 
Spolu 590 867  397 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období