en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2008

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.04. 5 125  22 
02.04. 1 541  27 
03.04. 2 906  225 
04.04. 14 017  14 
07.04. 11 056 
08.04. 3 121  12 
09.04. 11 257  16 
10.04. 72 238  21 
11.04. 28 380  31 
14.04. 38 754  17 
15.04. 22 378  15 
16.04. 142 379  41 
17.04. 100 219  18 
18.04. 16 087  44 
21.04. 8 794  19 
22.04. 8 526  17 
23.04. 15 001  11 
24.04. 10 688  13 
25.04. 18 016  30 
28.04. 23 610  12 
29.04. 11 594  23 
30.04. 6 780  11 
Priemer 26 021  29 
Spolu 572 467  645 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období