en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2008

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.06. 10 840 
03.06. 10 192  13 
04.06. 8 864  10 
05.06. 9 677  11 
06.06. 7 705  24 
09.06. 17 720  15 
10.06. 3 722  19 
11.06. 15 618  17 
12.06. 45 540  19 
13.06. 37 616  27 
16.06. 21 827  13 
17.06. 155 393  31 
18.06. 100 407  23 
19.06. 19 811 
20.06. 9 629  25 
23.06. 14 037  29 
24.06. 6 802  19 
25.06. 18 133  25 
26.06. 2 942  21 
27.06. 14 627  42 
30.06. 14 258 
Priemer 25 970  19 
Spolu 545 360  399 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období