en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2008

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.08. 9 332 
04.08. 10 158  16 
05.08. 6 616  11 
06.08. 11 662  19 
07.08. 21 506  37 
08.08. 3 969  16 
11.08. 5 466  23 
12.08. 62 065  11 
13.08. 30 770  14 
14.08. 33 366  29 
15.08. 22 859  15 
18.08. 240 479  28 
19.08. 19 336  22 
20.08. 6 929  16 
21.08. 14 929  17 
22.08. 16 633  13 
25.08. 8 387 
26.08. 26 259 
27.08. 13 821 
28.08. 24 593  10 
Priemer 29 457  16 
Spolu 589 135  324 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období