en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2008

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
03.11. 8 402  25 
04.11. 12 540 
05.11. 4 258  13 
06.11. 14 780 
07.11. 8 874  28 
10.11. 11 982  11 
11.11. 12 883  19 
12.11. 9 701  51 
13.11. 16 992  30 
14.11. 81 228  41 
18.11. 38 036  40 
19.11. 254 189  26 
20.11. 23 189  11 
21.11. 25 570 
24.11. 5 401  25 
25.11. 7 453 
26.11. 15 411  18 
27.11. 9 194  24 
28.11. 13 233  20 
Priemer 30 175  21 
Spolu 573 316  408 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období