en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2008

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.12. 27 575  48 
02.12. 3 657  14 
03.12. 16 369  16 
04.12. 14 892  25 
05.12. 14 326  32 
08.12. 3 405  23 
09.12. 54 843  52 
10.12. 44 929  24 
11.12. 18 527  21 
12.12. 30 250  16 
15.12. 21 665  20 
16.12. 156 171  33 
17.12. 24 829  31 
18.12. 99 680  77 
19.12. 32 975  38 
22.12. 14 470  564 
23.12. 36 847  26 
29.12. 31 349  33 
30.12. 16 235  47 
31.12. 3 014  47 
Priemer 33 300  59 
Spolu 666 008  1 187 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období