en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2003

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Mesiac Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
I 325 099  851  68 
II 323 423  477  34  170 
III 349 621  605  47 
IV 363 252  601  38 
V 361 109  559  36 
VI 363 993  685 
VII 416 522  657 
VIII 402 671  532 
IX 427 574  1 353 
X 488 211  2 027 
XI 396 044  637 
XII 509 601  897 
Priemer 393 927  823  19  14 
Spolu 4 727 120  9 881  230  170 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období