en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2004

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Mesiac Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
I 455 601  787 
II 463 792  629 
III 527 897  585 
IV 525 042  712 
V 524 236  579 
VI 507 413  461 
VII 524 669  791 
VIII 571 968  784 
IX 518 659  512 
X 538 900  450 
XI 523 227  530 
XII 545 544  767 
Priemer 518 912  632 
Spolu 6 226 948  7 587 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období