en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2005

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Mesiac Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
I 505 478  604 
II 497 235  356 
III 571 746  917 
IV 547 048  739 
V 540 511  495 
VI 561 916  1 439 
VII 529 455  552 
VIII 530 254  557 
IX 485 123  537 
X 520 680  577 
XI 512 573  582 
XII 476 698  680 
Priemer 524 684  671 
Spolu 6 278 717  8 035 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období