en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2006

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Mesiac Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
I 501 167  435 
II 502 260  400 
III 536 172  7 815 
IV 488 837  665 
V 542 688  430 
VI 509 784  520 
VII 489 510  396 
VIII 568 486  614 
IX 513 278  584 
X 546 070  600 
XI 542 076  443 
XII 495 081  562 
Priemer 522 520  1 128 
Spolu 6 235 409  13 464 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období