en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2007

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Mesiac Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
I 485 663  460 
II 511 114  368 
III 524 124  520 
IV 561 309  707 
V 539 441  558 
VI 530 576  531 
VII 604 764  431 
VIII 562 588  627 
IX 631 736  378 
X 612 624  505 
XI 590 845  597 
XII 583 172  639 
Priemer 561 496  527 
Spolu 6 737 956  6 321 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období