en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2008

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Mesiac Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
I 577 651  596 
II 572 573  523 
III 590 867  397 
IV 572 467  645 
V 579 116  374 
VI 545 360  399 
VII 619 572  420 
VIII 589 135  324 
IX 590 396  422 
X 631 295  431 
XI 573 316  408 
XII 666 008  1 187 
Priemer 592 313  511 
Spolu 7 107 756  6 126 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období