en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.01 1 004  0,099 
03.01 612  0,000 
07.01 1 946  10  0,000 
08.01 663  0,000 
09.01 624  0,158 
10.01 589  0,000 
13.01 1 512  14  0,000 
14.01 587  0,000 
15.01 634  0,000 
16.01 591  10  0,000 
17.01 666  0,000 
20.01 1 494  0,000 
21.01 712  10  0,000 
22.01 659  0,000 
23.01 664  0,000 
24.01 680  0,000 
27.01 1 523  0,000 
28.01 637  0,000 
29.01 657  0,000 
30.01 674  0,000 
31.01 605  0,000 
Priemer 844  0,012 
Spolu 17 733  116 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.01 0,000  0,000  86,651  0,006  15,153  14,884 
03.01 0,000  0,000  70,878  0,009  0,000  0,000 
07.01 0,000  0,000  501,883  0,005  0,000  0,000 
08.01 0,000  0,000  2 734,203  0,001  0,000  0,000 
09.01 0,000  0,000  109,272  0,036  180,896  62,334 
10.01 0,000  0,000  864,005  0,000  0,000  0,000 
13.01 0,000  0,000  1 853,500  0,009  0,000  0,000 
14.01 0,000  0,000  2 871,619  0,001  0,000  0,000 
15.01 0,000  0,000  1 538,302  0,003  0,000  0,000 
16.01 0,000  0,000  151,725  0,015  0,000  0,000 
17.01 0,000  0,000  765,582  0,005  0,000  0,000 
20.01 0,000  0,000  887,705  0,000  0,000  0,000 
21.01 0,000  0,000  1 950,594  0,008  0,000  0,000 
22.01 0,000  0,000  2 582,876  0,000  0,000  0,000 
23.01 0,000  0,000  2 614,580  0,020  0,000  0,000 
24.01 0,000  0,000  16 579,155  0,001  0,000  0,000 
27.01 0,000  0,000  1 763,370  0,004  0,000  0,000 
28.01 0,000  0,000  764,625  0,003  0,000  0,000 
29.01 0,000  0,000  2 233,524  0,000  0,000  0,000 
30.01 0,000  0,000  1 341,434  0,000  0,000  0,000 
31.01 0,000  0,000  497,315  0,006  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  2 036,324  0,006  9,336  3,677 
Spolu 0,000  0,000  42 762,798  0,132  196,049 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období