en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.02 1 577  0,063 
04.02 617  0,000 
05.02 662  0,000 
06.02 685  14  0,000 
07.02 632  0,000 
10.02 1 506  0,000 
11.02 718  10  0,000 
12.02 634  0,000 
13.02 700  0,000 
14.02 703  0,000 
17.02 1 594  10  0,000 
18.02 698  12  0,000 
19.02 688  0,000 
20.02 684  0,000 
21.02 677  0,000 
24.02 1 538  0,000 
25.02 684  0,000 
26.02 699  0,000 
27.02 713  10  0,000 
28.02 726  0,000 
Priemer 857  0,003 
Spolu 17 135  105 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.02 0,000  0,000  19 858,072  0,000  14,453  0,073 
04.02 0,000  0,000  3 390,472  0,000  0,000  0,000 
05.02 0,000  0,000  8 556,319  0,000  0,000  0,000 
06.02 0,000  0,000  109,956  0,018  0,000  0,000 
07.02 0,000  0,000  970,173  0,000  0,000  0,000 
10.02 0,000  0,000  322,834  0,000  0,000  0,000 
11.02 0,000  0,000  1 074,679  0,020  0,000  0,000 
12.02 0,000  0,000  668,502  0,000  0,000  0,000 
13.02 0,000  0,000  3 314,312  0,017  0,000  0,000 
14.02 0,000  0,000  1 048,302  0,001  0,000  0,000 
17.02 0,000  0,000  2 851,461  0,007  0,000  0,000 
18.02 0,000  0,000  3 701,426  0,012  0,000  0,000 
19.02 0,000  0,000  2 268,007  0,002  0,000  0,000 
20.02 0,000  0,000  379,551  0,008  0,000  0,000 
21.02 0,000  0,000  940,295  0,000  0,000  0,000 
24.02 0,000  0,000  785,687  0,011  0,000  0,000 
25.02 0,000  0,000  541,188  0,001  0,000  0,000 
26.02 0,000  0,000  1 574,448  0,019  0,000  0,000 
27.02 0,000  0,000  703,069  0,006  0,000  0,000 
28.02 0,000  0,000  3 113,253  0,000  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  2 808,600  0,006  0,723  0,004 
Spolu 0,000  0,000  56 172,006  0,122  14,453 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období