en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.03 1 618  0,061 
04.03 741  0,000 
05.03 681  0,000 
06.03 700  0,000 
07.03 751  0,000 
10.03 1 549  0,000 
11.03 720  0,000 
12.03 682  0,000 
13.03 663  10  0,000 
14.03 702  0,000 
17.03 1 533  0,000 
18.03 677  0,000 
19.03 684  0,000 
20.03 676  0,000 
21.03 662  0,000 
24.03 1 492  0,000 
25.03 626  0,000 
26.03 685  0,000 
27.03 678  0,000 
28.03 694  0,000 
31.03 1 545  0,000 
Priemer 893  0,003 
Spolu 18 759  91 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.03 0,000  0,000  1 805,700  0,042  14,453  0,794 
04.03 0,000  0,000  5 057,797  0,000  0,000  0,000 
05.03 0,000  0,000  119,695  0,000  0,000  0,000 
06.03 0,000  0,000  2 676,659  0,001  0,000  0,000 
07.03 0,000  0,000  333,717  0,031  0,000  0,000 
10.03 0,000  0,000  2 068,797  0,003  0,000  0,000 
11.03 0,000  0,000  483,405  0,004  0,000  0,000 
12.03 0,000  0,000  1 785,987  0,002  0,000  0,000 
13.03 0,000  0,000  1 230,255  0,022  0,000  0,000 
14.03 0,000  0,000  298,897  0,008  0,000  0,000 
17.03 0,000  0,000  2 898,306  0,005  0,000  0,000 
18.03 0,000  0,000  175,648  0,002  0,000  0,000 
19.03 0,000  0,000  641,988  0,020  0,000  0,000 
20.03 0,000  0,000  2 117,783  0,001  0,000  0,000 
21.03 0,000  0,000  569,219  0,001  0,000  0,000 
24.03 0,000  0,000  982,267  0,000  0,000  0,000 
25.03 0,000  0,000  95,499  0,000  0,000  0,000 
26.03 0,000  0,000  16 279,799  0,001  0,000  0,000 
27.03 0,000  0,000  170,571  0,008  0,000  0,000 
28.03 0,000  0,000  1 924,770  0,000  0,000  0,000 
31.03 0,000  0,000  401,787  0,004  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  2 005,645  0,007  0,688  0,038 
Spolu 0,000  0,000  42 118,546  0,155  14,453 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období