en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.04 687  0,145 
02.04 694  0,000 
03.04 658  0,000 
04.04 656  0,000 
07.04 1 622  0,000 
08.04 690  0,000 
09.04 693  0,000 
10.04 681  0,000 
11.04 675  0,000 
14.04 1 430  0,000 
15.04 689  0,000 
16.04 674  0,000 
17.04 671  0,000 
22.04 2 287  0,000 
23.04 688  0,000 
24.04 661  0,000 
25.04 650  0,000 
28.04 1 482  0,000 
29.04 682  0,000 
30.04 678  0,000 
Priemer 882  0,007 
Spolu 17 648  81 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.04 0,000  0,000  1 869,124  0,002  14,453  0,767 
02.04 0,000  0,000  15 959,158  0,004  0,000  0,000 
03.04 0,000  0,000  108,854  0,000  0,000  0,000 
04.04 0,000  0,000  331,328  0,009  0,000  0,000 
07.04 0,000  0,000  331,951  0,002  0,000  0,000 
08.04 0,000  0,000  331,895  0,006  0,000  0,000 
09.04 0,000  0,000  4 415,822  0,008  0,000  0,000 
10.04 0,000  0,000  536,109  0,003  0,000  0,000 
11.04 0,000  0,000  1 220,261  0,009  0,000  0,000 
14.04 0,000  0,000  776,934  0,010  0,000  0,000 
15.04 0,000  0,000  1 225,732  0,002  0,000  0,000 
16.04 0,000  0,000  278,792  0,005  0,000  0,000 
17.04 0,000  0,000  591,838  0,000  0,000  0,000 
22.04 0,000  0,000  885,613  0,003  0,000  0,000 
23.04 0,000  0,000  1 439,770  0,006  0,000  0,000 
24.04 0,000  0,000  424,761  0,000  0,000  0,000 
25.04 0,000  0,000  144,829  0,001  0,000  0,000 
28.04 0,000  0,000  210,051  0,001  0,000  0,000 
29.04 0,000  0,000  185,213  0,000  0,000  0,000 
30.04 0,000  0,000  390,087  0,020  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  1 582,906  0,005  0,723  0,038 
Spolu 0,000  0,000  31 658,122  0,091  14,453 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období