en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.05 1 116  0,090 
05.05 1 579  16  0,000 
06.05 607  14  0,000 
07.05 686  10  0,000 
09.05 1 241  0,000 
12.05 1 490  0,000 
13.05 700  0,000 
14.05 612  0,000 
15.05 694  0,000 
16.05 706  10  0,000 
19.05 1 515  0,000 
20.05 668  0,000 
21.05 696  10  0,000 
22.05 688  12  0,000 
23.05 660  24  0,000 
26.05 1 534  0,000 
27.05 677  0,000 
28.05 686  0,000 
29.05 706  0,000 
30.05 690  0,000 
Priemer 898  0,004 
Spolu 17 951  145 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.05 0,000  0,000  174,935  0,000  14,453  7,632 
05.05 0,000  0,000  471,873  0,021  0,000  0,000 
06.05 0,000  0,000  114,539  0,009  0,000  0,000 
07.05 0,000  0,000  424,378  0,012  0,000  0,000 
09.05 0,000  0,000  515,496  0,028  0,000  0,000 
12.05 0,000  0,000  1 107,542  0,003  0,000  0,000 
13.05 0,000  0,000  604,777  0,002  0,000  0,000 
14.05 0,000  0,000  2 535,448  0,015  0,000  0,000 
15.05 0,000  0,000  1 481,667  0,000  0,000  0,000 
16.05 0,000  0,000  5 034,344  0,010  0,000  0,000 
19.05 0,000  0,000  1 839,184  0,000  0,000  0,000 
20.05 0,000  0,000  1 193,608  0,003  0,000  0,000 
21.05 0,000  0,000  1 312,971  0,016  0,000  0,000 
22.05 0,000  0,000  805,184  0,029  0,000  0,000 
23.05 0,000  0,000  1 022,347  0,145  0,000  0,000 
26.05 0,000  0,000  805,783  0,004  0,000  0,000 
27.05 0,000  0,000  840,087  0,001  0,000  0,000 
28.05 0,000  0,000  601,035  0,002  0,000  0,000 
29.05 0,000  0,000  432,742  0,001  0,000  0,000 
30.05 0,000  0,000  373,135  0,000  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  1 084,554  0,015  0,723  0,382 
Spolu 0,000  0,000  21 691,075  0,301  14,453 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období