en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.06 1 484  0,067 
03.06 690  0,000 
04.06 619  0,000 
05.06 665  0,000 
06.06 719  0,000 
09.06 1 536  10  0,000 
10.06 712  0,000 
11.06 671  0,000 
12.06 674  0,000 
13.06 670  22  67  8,827 
16.06 1 474  0,000 
17.06 718  0,000 
18.06 630  0,000 
19.06 684  14  0,000 
20.06 644  0,000 
23.06 1 447  10  0,000 
24.06 699  18  0,000 
25.06 687  0,000 
26.06 683  0,000 
27.06 665  0,000 
30.06 1 508  12  0,000 
Priemer 870  0,424 
Spolu 18 279  168  68 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.06 0,000  0,000  407,170  0,049  14,453  3,428 
03.06 0,000  0,000  1 164,933  0,000  0,000  0,000 
04.06 0,000  0,000  627,765  0,002  0,000  0,000 
05.06 0,000  0,000  602,467  0,000  0,000  0,000 
06.06 0,000  0,000  584,961  0,011  0,000  0,000 
09.06 0,000  0,000  643,995  0,014  0,000  0,000 
10.06 0,000  0,000  893,838  0,028  0,000  0,000 
11.06 0,000  0,000  2 596,657  0,000  0,000  0,000 
12.06 0,000  0,000  320,437  0,007  0,000  0,000 
13.06 0,000  0,000  305,063  0,087  83,363  21,457 
16.06 0,000  0,000  4 102,136  0,011  0,000  0,000 
17.06 0,000  0,000  536,526  0,009  0,000  0,000 
18.06 0,000  0,000  1 759,797  0,006  0,000  0,000 
19.06 0,000  0,000  659,756  0,006  0,000  0,000 
20.06 0,000  0,000  1 339,965  0,006  0,000  0,000 
23.06 0,000  0,000  866,354  0,008  0,000  0,000 
24.06 0,000  0,000  465,519  0,068  0,000  0,000 
25.06 0,000  0,000  265,251  0,016  0,000  0,000 
26.06 0,000  0,000  2 712,972  0,010  0,000  0,000 
27.06 0,000  0,000  1 783,966  0,000  0,000  0,000 
30.06 0,000  0,000  465,963  0,043  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  1 100,261  0,018  4,658  1,185 
Spolu 0,000  0,000  23 105,491  0,381  97,816 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období