en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.07. 681  0,145 
02.07. 563  0,000 
03.07. 581  0,000 
04.07. 699  0,000 
07.07. 1 541  0,065 
08.07. 714  0,000 
09.07. 734  22  0,000 
10.07. 686  80  0,000 
11.07. 687  0,000 
14.07. 1 436  12  0,000 
15.07. 745  10  0,000 
16.07. 699  12  0,000 
17.07. 713  0,000 
18.07. 711  0,000 
21.07. 1 615  0,000 
22.07. 679  16  0,000 
23.07. 733  10  0,000 
24.07. 631  0,000 
25.07. 712  0,000 
28.07. 1 693  10  0,000 
29.07. 647  10  0,000 
30.07. 728  0,000 
31.07. 638  0,000 
Priemer 838  11  0,009 
Spolu 19 266  257 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.07. 0,000  0,000  1 134,111  0,021  13,053  1,138 
02.07. 0,000  0,000  543,050  0,004  0,000  0,000 
03.07. 0,000  0,000  727,247  0,032  0,000  0,000 
04.07. 0,000  0,000  1 278,476  0,023  0,000  0,000 
07.07. 0,000  0,000  953,910  0,023  131,570  12,121 
08.07. 0,000  0,000  285,073  0,012  0,000  0,000 
09.07. 0,000  0,000  1 275,220  0,039  0,000  0,000 
10.07. 0,000  0,000  589,404  61,614  0,000  0,000 
11.07. 0,000  0,000  432,999  0,004  0,000  0,000 
14.07. 0,000  0,000  429,197  0,011  0,000  0,000 
15.07. 0,000  0,000  355,431  0,028  0,000  0,000 
16.07. 0,000  0,000  615,643  0,013  0,000  0,000 
17.07. 0,000  0,000  497,094  0,040  0,000  0,000 
18.07. 0,000  0,000  354,691  0,004  0,000  0,000 
21.07. 0,000  0,000  1 351,351  0,003  0,000  0,000 
22.07. 0,000  0,000  1 262,529  0,009  0,000  0,000 
23.07. 0,000  0,000  15 917,690  0,018  0,000  0,000 
24.07. 0,000  0,000  3 253,090  0,000  0,000  0,000 
25.07. 0,000  0,000  9 419,440  0,004  0,000  0,000 
28.07. 0,000  0,000  2 391,262  0,010  0,000  0,000 
29.07. 0,000  0,000  405,145  0,007  0,000  0,000 
30.07. 0,000  0,000  147,191  0,005  0,000  0,000 
31.07. 0,000  0,000  173,808  0,003  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  1 904,046  2,692  6,288  0,576 
Spolu 0,000  0,000  43 793,052  61,927  144,623 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období