en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.08. 733  0,136 
04.08. 1 601  0,000 
05.08. 668  10  0,000 
06.08. 757  0,000 
07.08. 665  10  0,000 
08.08. 789  0,000 
11.08. 1 618  0,000 
12.08. 696  10  0,000 
13.08. 749  12  0,000 
14.08. 620  0,000 
15.08. 735  12  0,000 
18.08. 1 615  16  0,000 
19.08. 732  0,136 
20.08. 646  0,000 
21.08. 758  10  0,000 
22.08. 874  14  0,000 
25.08. 1 677  10  0,000 
26.08. 482  0,000 
27.08. 780  0,000 
28.08. 729  12  0,000 
Priemer 896  0,014 
Spolu 17 924  160 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.08. 0,000  0,000  28 691,010  0,026  12,120  0,042 
04.08. 0,000  0,000  462,564  0,004  0,000  0,000 
05.08. 0,000  0,000  846,089  0,019  0,000  0,000 
06.08. 0,000  0,000  6 538,141  0,001  0,000  0,000 
07.08. 0,000  0,000  950,636  0,020  0,000  0,000 
08.08. 0,000  0,000  540,165  0,021  0,000  0,000 
11.08. 0,000  0,000  1 244,680  0,004  0,000  0,000 
12.08. 0,000  0,000  2 243,430  0,025  0,000  0,000 
13.08. 0,000  0,000  1 476,782  0,009  0,000  0,000 
14.08. 0,000  0,000  751,018  0,075  0,000  0,000 
15.08. 0,000  0,000  298,300  0,014  0,000  0,000 
18.08. 0,000  0,000  339,072  0,011  0,000  0,000 
19.08. 0,000  0,000  233,259  0,000  0,088  0,038 
20.08. 0,000  0,000  1 402,396  0,000  0,000  0,000 
21.08. 0,000  0,000  392,824  0,003  0,000  0,000 
22.08. 0,000  0,000  437,358  0,007  0,000  0,000 
25.08. 0,000  0,000  391,274  0,027  0,000  0,000 
26.08. 0,000  0,000  609,688  0,029  0,000  0,000 
27.08. 0,000  0,000  1 295,454  0,008  0,000  0,000 
28.08. 0,000  0,000  449,072  0,026  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  2 479,661  0,016  0,610  0,004 
Spolu 0,000  0,000  49 593,212  0,329  12,208 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období