en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.09. 2 708  10  0,037 
03.09. 649  0,000 
04.09. 669  0,000 
05.09. 754  0,000 
08.09. 1 572  18  0,000 
09.09. 769  0,000 
10.09. 759  50  0,000 
11.09. 726  0,000 
12.09. 737  0,000 
16.09. 2 163  0,000 
17.09. 675  0,000 
18.09. 740  0,000 
19.09. 713  0,000 
22.09. 1 669  10  0,000 
23.09. 698  0,000 
24.09. 644  10  0,000 
25.09. 658  12  0,000 
26.09. 735  10  0,000 
29.09. 1 583  0,000 
30.09. 748  0,000 
Priemer 1 018  10  0,002 
Spolu 20 369  196 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.09. 0,000  0,000  623,593  0,006  12,120  1,906 
03.09. 0,000  0,000  2 682,942  0,003  0,000  0,000 
04.09. 0,000  0,000  1 380,903  0,022  0,000  0,000 
05.09. 0,000  0,000  130,106  0,012  0,000  0,000 
08.09. 0,000  0,000  1 747,133  0,030  0,000  0,000 
09.09. 0,000  0,000  569,842  0,007  0,000  0,000 
10.09. 0,000  0,000  2 641,404  5,893  0,000  0,000 
11.09. 0,000  0,000  169,723  0,017  0,000  0,000 
12.09. 0,000  0,000  1 391,113  0,013  0,000  0,000 
16.09. 0,000  0,000  2 278,884  0,006  0,000  0,000 
17.09. 0,000  0,000  1 291,975  0,008  0,000  0,000 
18.09. 0,000  0,000  1 910,595  0,004  0,000  0,000 
19.09. 0,000  0,000  386,225  0,002  0,000  0,000 
22.09. 0,000  0,000  624,596  0,010  0,000  0,000 
23.09. 0,000  0,000  1 125,213  0,005  0,000  0,000 
24.09. 0,000  0,000  18 098,125  0,008  0,000  0,000 
25.09. 0,000  0,000  1 254,133  0,051  0,000  0,000 
26.09. 0,000  0,000  193,145  0,025  0,000  0,000 
29.09. 0,000  0,000  231,030  0,002  0,000  0,000 
30.09. 0,000  0,000  649,912  0,012  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  1 969,030  0,307  0,606  0,095 
Spolu 0,000  0,000  39 380,592  6,136  12,120 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období