en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.10. 748  0,662 
02.10. 721  36  0,000 
03.10. 712  0,000 
06.10. 1 558  10  0,000 
07.10. 771  12  0,000 
08.10. 634  0,000 
09.10. 736  12  0,000 
10.10. 648  0,000 
13.10. 1 735  12  0,000 
14.10. 627  0,000 
15.10. 739  0,000 
16.10. 745  0,000 
17.10. 685  0,000 
20.10. 1 641  10  0,000 
21.10. 756  20  0,000 
22.10. 699  10  0,000 
23.10. 745  0,000 
24.10. 676  0,000 
27.10. 1 728  20  0,000 
28.10. 742  0,000 
29.10. 742  0,000 
30.10. 728  0,000 
31.10. 786  10  0,000 
Priemer 883  0,029 
Spolu 20 302  218 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.10. 0,000  0,000  12 332,495  0,000  11 838,183  48,977 
02.10. 0,000  0,000  4 409,941  3,298  0,000  0,000 
03.10. 0,000  0,000  603,234  0,004  0,000  0,000 
06.10. 0,000  0,000  848,401  0,010  0,000  0,000 
07.10. 0,000  0,000  237,822  0,027  0,000  0,000 
08.10. 0,000  0,000  85,723  0,007  0,000  0,000 
09.10. 0,000  0,000  176,924  0,032  0,000  0,000 
10.10. 0,000  0,000  434,374  0,000  0,000  0,000 
13.10. 0,000  0,000  502,865  0,020  0,000  0,000 
14.10. 0,000  0,000  270,480  0,002  0,000  0,000 
15.10. 0,000  0,000  399,259  0,000  0,000  0,000 
16.10. 0,000  0,000  187,963  0,002  0,000  0,000 
17.10. 0,000  0,000  248,532  0,005  0,000  0,000 
20.10. 0,000  0,000  348,803  0,034  0,000  0,000 
21.10. 0,000  0,000  146,542  0,095  0,000  0,000 
22.10. 0,000  0,000  416,714  0,001  0,000  0,000 
23.10. 0,000  0,000  125,691  0,013  0,000  0,000 
24.10. 0,000  0,000  948,706  0,047  0,000  0,000 
27.10. 0,000  0,000  731,115  0,051  0,000  0,000 
28.10. 0,000  0,000  207,289  0,002  0,000  0,000 
29.10. 0,000  0,000  526,666  0,002  0,000  0,000 
30.10. 0,000  0,000  465,447  0,005  0,000  0,000 
31.10. 0,000  0,000  502,632  0,006  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  1 093,809  0,159  514,704  2,129 
Spolu 0,000  0,000  25 157,618  3,663  11 838,183 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období