en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.11. 191  0,521 
04.11. 2 321  14  0,086 
05.11. 666  12  0,000 
06.11. 752  14  0,000 
07.11. 720  22  0,000 
10.11. 1 623  18  0,000 
11.11. 759  0,000 
12.11. 682  18  0,000 
13.11. 753  10  0,000 
14.11. 731  26  0,000 
18.11. 2 057  10  0,000 
19.11. 718  10  0,000 
20.11. 739  0,000 
21.11. 676  0,000 
24.11. 1 439  10  0,000 
25.11. 730  12  0,000 
26.11. 783  12  0,000 
27.11. 752  12  0,000 
28.11. 718  10  0,000 
Priemer 937  12  0,032 
Spolu 17 810  228 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
03.11. 0,000  0,000  291,742  0,000  11,687  3,852 
04.11. 0,000  0,000  2 702,894  0,035  0,006  0,000 
05.11. 0,000  0,000  964,113  0,045  0,000  0,000 
06.11. 0,000  0,000  1 114,484  0,014  0,000  0,000 
07.11. 0,000  0,000  956,812  0,099  0,000  0,000 
10.11. 0,000  0,000  1 461,388  0,076  0,000  0,000 
11.11. 0,000  0,000  1 807,955  0,011  0,000  0,000 
12.11. 0,000  0,000  154,104  0,050  0,000  0,000 
13.11. 0,000  0,000  222,477  0,017  0,000  0,000 
14.11. 0,000  0,000  1 100,320  0,069  0,000  0,000 
18.11. 0,000  0,000  377,422  0,033  0,000  0,000 
19.11. 0,000  0,000  1 440,869  0,080  0,000  0,000 
20.11. 0,000  0,000  735,415  0,002  0,000  0,000 
21.11. 0,000  0,000  1 266,086  0,013  0,000  0,000 
24.11. 0,000  0,000  7 442,272  0,017  0,000  0,000 
25.11. 0,000  0,000  7 364,585  0,027  0,000  0,000 
26.11. 0,000  0,000  5 528,866  0,030  0,000  0,000 
27.11. 0,000  0,000  5 467,597  0,013  0,000  0,000 
28.11. 0,000  0,000  359,821  0,022  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  2 145,222  0,034  0,615  0,203 
Spolu 0,000  0,000  40 759,222  0,653  11,693 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období