en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2003

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.12. 1 657  14  0,060 
02.12. 723  12  0,000 
03.12. 737  0,000 
04.12. 647  0,000 
05.12. 788  0,000 
08.12. 1 566  12  0,000 
09.12. 719  17  0,000 
10.12. 267  18  0,000 
11.12. 1 200  0,000 
12.12. 721  10  0,000 
15.12. 1 721  26  0,000 
16.12. 746  0,000 
17.12. 706  14  0,000 
18.12. 760  10  0,000 
19.12. 752  12  0,000 
22.12. 1 792  12  0,111 
23.12. 756  30  0,000 
29.12. 3 088  22  0,000 
30.12. 771  0,000 
31.12. 712  14  0,000 
Priemer 1 041  13  0,009 
Spolu 20 829  263 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.12. 0,000  0,000  1 498,601  0,040  11,687  0,774 
02.12. 0,000  0,000  1 676,448  0,025  0,000  0,000 
03.12. 0,000  0,000  3 993,778  0,008  0,000  0,000 
04.12. 0,000  0,000  608,694  0,002  0,000  0,000 
05.12. 0,000  0,000  4 429,228  0,005  0,000  0,000 
08.12. 0,000  0,000  5 612,930  0,018  0,000  0,000 
09.12. 0,000  0,000  2 055,934  0,048  0,000  0,000 
10.12. 0,000  0,000  9 935,068  0,053  0,000  0,000 
11.12. 0,000  0,000  5 650,796  0,014  0,000  0,000 
12.12. 0,000  0,000  5 217,358  0,023  0,000  0,000 
15.12. 0,000  0,000  11 002,547  0,076  0,000  0,000 
16.12. 0,000  0,000  4 569,924  0,018  0,000  0,000 
17.12. 0,000  0,000  4 001,336  0,017  0,000  0,000 
18.12. 0,000  0,000  7 159,871  0,033  0,000  0,000 
19.12. 0,000  0,000  10 577,985  0,020  0,000  0,000 
22.12. 0,000  0,000  17 383,784  0,025  145,207  0,828 
23.12. 0,000  0,000  2 122,106  0,149  0,000  0,000 
29.12. 0,000  0,000  456,434  0,055  0,000  0,000 
30.12. 0,000  0,000  145,661  0,006  0,000  0,000 
31.12. 0,000  0,000  141,712  0,008  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  4 912,010  0,032  7,845  0,080 
Spolu 0,000  0,000  98 240,195  0,643  156,894 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období