en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.01. 958  0,104 
05.01. 1 587  11  0,000 
07.01. 1 196  14  0,000 
08.01. 660  0,000 
09.01. 698  0,142 
12.01. 1 756  32  0,000 
13.01. 722  0,137 
14.01. 714  10  0,000 
15.01. 710  0,000 
16.01. 724  0,000 
19.01. 1 663  22  0,000 
20.01. 705  14  0,000 
21.01. 719  26  0,000 
22.01. 661  12  0,000 
23.01. 740  14  0,000 
26.01. 1 675  10  0,000 
27.01. 716  0,000 
28.01. 723  0,000 
29.01. 629  10  0,000 
30.01. 764  10  0,129 
Priemer 936  12  0,026 
Spolu 18 720  239 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.01. 0,000  0,000  80,353  0,005  9,869  10,938 
05.01. 0,000  0,000  187,349  0,004  0,000  0,000 
07.01. 0,000  0,000  175,222  0,027  0,000  0,000 
08.01. 0,000  0,000  141,927  0,005  0,000  0,000 
09.01. 0,000  0,000  95,314  0,013  117,206  55,147 
12.01. 0,000  0,000  1 371,309  0,165  0,000  0,000 
13.01. 0,000  0,000  629,772  0,014  205,228  24,578 
14.01. 0,000  0,000  1 705,445  0,023  0,000  0,000 
15.01. 0,000  0,000  744,351  0,005  0,000  0,000 
16.01. 0,000  0,000  477,849  0,006  0,000  0,000 
19.01. 0,000  0,000  1 382,992  0,027  0,000  0,000 
20.01. 0,000  0,000  963,129  0,020  0,000  0,000 
21.01. 0,000  0,000  1 380,848  0,030  0,000  0,000 
22.01. 0,000  0,000  223,053  0,017  0,000  0,000 
23.01. 0,000  0,000  736,490  0,008  0,000  0,000 
26.01. 0,000  0,000  527,429  0,032  0,000  0,000 
27.01. 0,000  0,000  418,344  0,020  0,000  0,000 
28.01. 0,000  0,000  571,171  0,002  0,000  0,000 
29.01. 0,000  0,000  186,283  0,009  0,000  0,000 
30.01. 0,000  0,000  6 635,211  0,010  2 413,287  26,671 
Priemer 0,000  0,000  931,692  0,022  137,280  5,867 
Spolu 0,000  0,000  18 633,841  0,442  2 745,590 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období