en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.02. 1 638  0,061 
03.02. 722  18  0,000 
04.02. 726  16  0,000 
05.02. 769  0,000 
06.02. 712  0,000 
09.02. 1 668  0,000 
10.02. 702  10  0,000 
11.02. 643  0,000 
12.02. 707  14  0,000 
13.02. 697  0,000 
16.02. 1 624  12  0,000 
17.02. 714  16  0,000 
18.02. 682  0,000 
19.02. 710  0,000 
20.02. 721  10  0,000 
23.02. 1 642  12  0,000 
24.02. 703  12  0,000 
25.02. 719  0,000 
26.02. 701  0,000 
27.02. 718  10  0,000 
Priemer 896  10  0,003 
Spolu 17 918  196 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
02.02. 0,000  0,000  789,024  0,008  9,087  1,139 
03.02. 0,000  0,000  137,855  0,021  0,000  0,000 
04.02. 0,000  0,000  13 561,071  0,023  0,000  0,000 
05.02. 0,000  0,000  111,589  0,008  0,000  0,000 
06.02. 0,000  0,000  690,978  0,004  0,000  0,000 
09.02. 0,000  0,000  364,316  0,024  0,000  0,000 
10.02. 0,000  0,000  3 440,257  0,003  0,000  0,000 
11.02. 0,000  0,000  525,774  0,004  0,000  0,000 
12.02. 0,000  0,000  297,510  0,019  0,000  0,000 
13.02. 0,000  0,000  242,721  0,006  0,000  0,000 
16.02. 0,000  0,000  458,184  0,033  0,000  0,000 
17.02. 0,000  0,000  752,216  0,053  0,000  0,000 
18.02. 0,000  0,000  135,374  0,004  0,000  0,000 
19.02. 0,000  0,000  1 421,696  0,043  0,000  0,000 
20.02. 0,000  0,000  388,218  0,010  0,000  0,000 
23.02. 0,000  0,000  767,118  0,039  0,000  0,000 
24.02. 0,000  0,000  154,123  0,004  0,000  0,000 
25.02. 0,000  0,000  268,966  0,006  0,000  0,000 
26.02. 0,000  0,000  430,629  0,045  0,000  0,000 
27.02. 0,000  0,000  269,025  0,006  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  1 260,332  0,018  0,454  0,057 
Spolu 0,000  0,000  25 206,644  0,363  9,087 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období