en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.03. 1 612  0,062 
02.03. 653  0,000 
03.03. 721  0,000 
04.03. 822  21  0,000 
05.03. 688  0,000 
08.03. 1 684  20  0,000 
09.03. 634  10  0,000 
10.03. 668  14  0,000 
11.03. 693  0,000 
12.03. 673  12  0,000 
15.03. 1 608  0,000 
16.03. 746  10  0,000 
17.03. 644  0,000 
18.03. 742  10  0,000 
19.03. 729  16  0,000 
22.03. 1 674  18  0,000 
23.03. 732  19  0,000 
24.03. 619  0,000 
25.03. 710  0,000 
26.03. 700  12  0,000 
29.03. 1 590  0,000 
30.03. 730  10  0,000 
31.03. 706  0,000 
Priemer 903  10  0,003 
Spolu 20 778  238 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.03. 0,000  0,000  827,664  0,012  8,654  1,035 
02.03. 0,000  0,000  521,602  0,005  0,000  0,000 
03.03. 0,000  0,000  1 007,688  0,010  0,000  0,000 
04.03. 0,000  0,000  273,193  0,038  0,000  0,000 
05.03. 0,000  0,000  110,456  0,035  0,000  0,000 
08.03. 0,000  0,000  702,756  0,037  0,000  0,000 
09.03. 0,000  0,000  269,308  0,016  0,000  0,000 
10.03. 0,000  0,000  460,731  0,022  0,000  0,000 
11.03. 0,000  0,000  120,603  0,000  0,000  0,000 
12.03. 0,000  0,000  503,340  0,027  0,000  0,000 
15.03. 0,000  0,000  566,516  0,019  0,000  0,000 
16.03. 0,000  0,000  157,670  0,015  0,000  0,000 
17.03. 0,000  0,000  378,442  0,014  0,000  0,000 
18.03. 0,000  0,000  666,895  0,006  0,000  0,000 
19.03. 0,000  0,000  319,053  0,023  0,000  0,000 
22.03. 0,000  0,000  631,770  0,031  0,000  0,000 
23.03. 0,000  0,000  314,253  0,023  0,000  0,000 
24.03. 0,000  0,000  82,698  0,005  0,000  0,000 
25.03. 0,000  0,000  143,397  0,001  0,000  0,000 
26.03. 0,000  0,000  114,238  0,018  0,000  0,000 
29.03. 0,000  0,000  217,349  0,004  0,000  0,000 
30.03. 0,000  0,000  198,214  0,023  0,000  0,000 
31.03. 0,000  0,000  109,265  0,007  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  378,135  0,017  0,376  0,045 
Spolu 0,000  0,000  8 697,101  0,391  8,654 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období