en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2004

 
Prevody z tretej strany (počet)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.04. 725  10  0,136 
02.04. 690  0,000 
05.04. 1 613  11  0,000 
06.04. 730  0,000 
07.04. 680  0,000 
08.04. 692  16  0,000 
13.04. 2 627  18  0,038 
14.04. 711  0,000 
15.04. 703  10  0,000 
16.04. 704  16  0,000 
19.04. 1 709  26  0,000 
20.04. 708  10  0,000 
21.04. 694  10  0,000 
22.04. 730  12  0,000 
23.04. 692  10  0,000 
26.04. 1 669  12  0,000 
27.04. 681  12  0,000 
28.04. 669  12  0,000 
29.04. 682  10  0,000 
30.04. 718  12  0,000 
Priemer 941  12  0,009 
Spolu 18 827  235 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Prevody z tretej strany (objem v mil. Sk)
 
DátumKlientske úhrady z tretej stranyMedzibankové úhrady z tretej stranyPrioritné úhrady z tretej strany
 opravné položky opravné položky %
01.04. 0,000  0,000  118,409  0,021  6,903  5,508 
02.04. 0,000  0,000  117,466  0,060  0,000  0,000 
05.04. 0,000  0,000  298,562  0,018  0,000  0,000 
06.04. 0,000  0,000  117,402  0,002  0,000  0,000 
07.04. 0,000  0,000  531,447  0,013  0,000  0,000 
08.04. 0,000  0,000  253,238  0,013  0,000  0,000 
13.04. 0,000  0,000  744,398  0,041  0,001  0,000 
14.04. 0,000  0,000  156,838  0,008  0,000  0,000 
15.04. 0,000  0,000  1 112,598  0,008  0,000  0,000 
16.04. 0,000  0,000  247,708  0,027  0,000  0,000 
19.04. 0,000  0,000  768,587  0,053  0,000  0,000 
20.04. 0,000  0,000  429,749  0,032  0,000  0,000 
21.04. 0,000  0,000  483,151  0,023  0,000  0,000 
22.04. 0,000  0,000  217,308  0,021  0,000  0,000 
23.04. 0,000  0,000  146,163  0,017  0,000  0,000 
26.04. 0,000  0,000  330,804  0,014  0,000  0,000 
27.04. 0,000  0,000  207,395  0,008  0,000  0,000 
28.04. 0,000  0,000  506,468  0,009  0,000  0,000 
29.04. 0,000  0,000  190,917  0,012  0,000  0,000 
30.04. 0,000  0,000  1 744,738  0,024  0,000  0,000 
Priemer 0,000  0,000  436,167  0,021  0,345  0,275 
Spolu 0,000  0,000  8 723,346  0,424  6,904 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období